Aktuální informace

Vážení pacienti, máte-li teplotu, bolesti svalů a kloubů či kašel nechoďte do ordinace, ale kontaktujte nás telefonicky či emailem k domluvení dalšího postupu.

Přístup k lékaři nyní dočasně zadními dveřmi přes balkon, k sestře přes čekárnu jen recepty a poukazy na inkontinenční pomůcky.

Dovolujeme si oznámit zahájení výběrového řízení za Všeobecná lékařka Újezd s.r.o. na rezidenční místa obor VPL – 1 rezidenční místo . Přihlášky je možné zasílat v termínu od 8.7. -15.8.2020 na adresu Všeobecná lékařka Újezd s.r.o., Živonínská 1630, Újezd nad Lesy, 19016 či emailem na petra.klusackova@email.cz. Přihláška musí obsahovat: osobní dotazník, přihlášku, potvrzení o zařazení do oboru, kopii diplomu o získání odborné způsobilosti, přehled započitatelné praxe, potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci lékaře mladší 3 měsíců, výpis z rejstříku trestů mladší 3 měsíců.Kritéria hodnocení při přijímacím řízení jsou následující: zájem o výkon povolání v daném regionu,komunikační schopnosti, předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL, zájem o obor.