Zdravotní pojišťovny

Bezplatně ošetřujeme pacienty těchto zdravotních pojišťoven:

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank pojišťoven a stavebnictví
  • 211 Zdravotní pojišťovna MV ČR
  • 217 Zdravotní pojišťovna Metal – Alliance